REGULAMENT – CAMPANIE

Chestionar

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei “Chestionar (denumit în continuare „Campanie”) este Motorga Alina-Raluca, Str. Viorele 32, Bucuresti.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

Campania se va desfășura în perioada 19.10.2023- 22.10.2023.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Campania este accesibila tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Nu pot participa angajați ai Organizatorului, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanți la înscrierea în Campanie exclusiv în scopul anunțării și identificarii câstigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la Campanie, utilizatorii trebuie să completeze toate câmpurile obligatorii pentru înscriere și sa raspunda la toate intrebarile din chestionar. Accesați butonul pentru inscriere Chestionar

Pentru a participa la Campanie, utilizatorul trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai sus.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI